Služby

Online marketing

Nejdříve je potřeba vědět „kde nás tlačí bota“. Naštěstí je dostatek nástrojů k provedení detailní analýzy provozu na vašich www stránkách, nebo třeba fanouškovské demografie na Facebooku.

Komplexní analýza stavu prezentace značky zahrnující: kontrolu optimalizace GUI www stránek, SEO optimalizaci, kontrolu nastavení reklam na internetu a její optimalizaci.

Když už víme, kde je problém, můžeme začít tvořit budoucnost.
Nastavení strategie reklamního mixu – SEO, PPC reklamy, reklamy na sociálních sítích

Realizace a analýza úspěšnosti na internetu. Budeme sledovat výkon a výsledky jednotlivých opatření a procesů. Upravovat nastavení a zlepšovat výkonnost směrem k požadovaným cílům.

Sociální sítě

Kdo dnes nepůsobí na Facebooku nebo Instagramu připravuje se o zajímavé příležitosti, jak uspět a zvýšit povědomí o vaši značce nebo firmě.

Založení profilu – postaráme se o: vhodné zařazení firemních stránek, vhodný název, grafiku.. prostě vše potřebné, aby vaše prezentace mohla začít.

Správa profilu a tvorba obsahu – aby vaše publikum mělo na co koukat, je třeba atraktivní a relevantní obsah. 

Tvorba strategií – někdo chce plán, někdo přímo kalendář postování. My říkáme, že je potřeba v první řadě strategie! Jak a co dávat na sociální média, to je to oč tu běží.

Reklamní kampaně – bez peněz to nepůjde. Doba, kdy bylo vše na sociálních sítích zdarma je pryč! Doba, kdy je účinná reklama na sociálních mediích „skoro“zdarma, je tu. Ano, budete-li chtít výsledky, zaplatíte. Ale částka a zásah potencionálních zákazníků budou v porovnání s klasickou reklamou (TV, radio, časopisy) lepší. Vydaná částka bude nižší a zásah cílové skupiny řádově vyšší. Nastavíme reklamu na sociálních sítích tak, aby vám  přiváděla nové zákazníky.

Tvorba a úprava audiovizálního obsahu

V součastnosti je na internetu jasný příklon k video obsahu. Originální videa dosahují například na Facebooku lepšího dosahu amíry zaujetí fanoušky než statický obrázek.

Vytvořím pro vás video obsah odpovídající zvolené strategii. Od natočení přes střih a po finální produkci.

Navrhnu, jak lokalizovat video vašich zahraničních partnerů s minimálními náklady.

Grafika

Grafický „look“ v mnohém vypovídá o vaší firmě. I logotyp by měl obsahovat vzkaz, dostatečně vypovídající o vaší značce.

Vytvoření vizuálního stylu vaší firmy. Logotyp i manuál jednotného grafického stylu a jeho praktické aplikace.